Kontakt

Kontaktné údaje na spoločnosť SKEAGIS, s.r.o.

SKEAGIS, s.r.o.
A. Kmeťa 5397/23
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 36 407 836
IČ DPH: SK2020123259
Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných:
Mgr. Ladislav Habiňák, RNDr. Mirko Zibolen
obchod@skeagis.sk
Tel.: +421 43 550 52 22
Zodpovedná osoba vo veciach obchodných:
obchod@skeagis.sk
Tel.: +421 43 550 52 22
Zodpovedná osoba vo veciach zákazníckej podpory:
Peter Mičúnek
podpora@skeagis.sk
Tel.: +421 43 550 52 00

Kontaktné údaje na spoločnosť SKEAGIS HOSTING, s.r.o.

SKEAGIS HOSTING, s.r.o.
Sídlo: Záborského 10089/20, 036 01 Martin
Prevádzka: A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 54 217 016
IČ DPH: SK2121594816
Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných:
Mgr. Ladislav Habiňák, RNDr. Mirko Zibolen
podpora@skeagishosting.sk
Tel.: +421 903 860 526

Obchodné zastúpenie pre spoločnosť SKEAGIS HOSTING, s.r.o. vykonáva spoločnosť SKEAGIS, s.r.o.

Poštové zásielky zasielajte na adresu prevádzky spoločnosti.


Pomoc cez internet